Nieuwe website

  • admin
  • noanao
  • March 2, 2021
  • 0 Comment

Noanao heeft net een nieuwe website. Wij doen ons best deze zo snel mogelijk in en aan te vullen. Wil je daar niet op wachten dan kan een mailtje naar hallo@noanao.nl sneller zijn voor het opnemen van contact.

Noanao is nieuw maar bestaat al langer. Het werk van Noanao is een verzameling van gedane projecten in de afgelopen 15 jaar. De gedane projecten in het verleden komen met namen uit de werkzaamheden bij Ontwerpbureau Fabrique Public Design en de werkzaamheden van de voorgaande vier jaar komen vanuit het ontwerpbureau Vectory.

Noanao heeft daarmee al veel historie en expertise. De specialismen zijn vooral komen te liggen bij het ontwikkelen en engineeren van producten of componenten voor de openbare ruimte. Zo ook bij het creëren van visie op producten, zoals het ontwikkelen van identiteit tot volwaardige producten families en het ontwikkelen van aanbesteding eisen en voorontwerpen, het ontwikkelen van FAT en SAT protocollen, Programma’s van eisen en wensen, en in te zetten bij het beoordelen volgens FAT en SAT protocollen van ontwerpen. Een extra expertise van Noanao is dat wij in staat zijn of dat wat aangeboden wordt beoordeeld kan worden op haalbaarheid en realiseerbaarheid.

  • Productontwikkeling en engineering
  • Visualisaties en voorontwerpen
  • Aanbestedingen en PVE.
  • Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn buzz words tot ze ook echt in de praktijk worden toegepast. Dit betekent dat bij het ontwerp al goed nagedacht moet worden over onder andere modulariteit, materialen, hergebruik en lange levensduur. Dit gaat veel verder dan beton met olifanten gras willen toepassen. Het ontwikkelen van duurzame producten vraagt om een integrale aanpak, waar o.a. materialenkennis,  schoonheid, functie, levensduur en produceerbaarheid bij elkaar komen.